(Previa) La salud de Bianchi ensombrece la primera visita a Rusia