Aperol, bebida oficial del Manchester United hasta 2017