El Camp Nou, sede del Catalunya-Euskadi del 27 de diciembre