La Generalitat Valenciana felicita al Villarreal por el ascenso