Sergio González: "Como nos despistemos, lo pagaremos"