Nuno: "La 'Champions' va a ser una pelea dura hasta el final"