Vitolo: "A principio de temporada, era impensable optar a dos títulos"