La autopsia indica que Davide Astori falleció a causa de una bradiarritmia