Se estrecha el cerco en torno a Rosa, acusada del crimen de la Guardia Urbana