Homs, portavoz de la Generalitat: "La partida no se ha acabado"