Díaz Ferrán convenció a Ruiz Mateos para que firmara con De Cabo