Julio Ezquerra, alcalde de La Llana: "Era una persona normal, noble"