Una tortuga laúd de dos metros, propia de aguas tropicales, llega a la Costa Brava