Jordi González, a Miguel: "Te pido por favor que vengas a recibir a Belén Esteban"