Se busca enfermo terminal para ser momificado en televisión