La 'ciática' que provoca el traspiés a Juncker

La 'ciática' que provoca el traspiés a Juncker