Acotex premia a Eugenia Silva, Ágatha Ruiz de la Prada, Scalpers y a la bloguera Paula Ordovás