La familia de Ricard Giralt Miracle dona una biblioteca al Museu del Disseny de Barcelona