El fotoperiodista Thurston Hopkins recupera en Londres la Europa de 1950