La demanda de gas natural cae un 4,3% en el primer trimestre