La CAM perdió 1.136 millones en el primer semestre