Expertos calculan que España creció el 0,2 % en el primer trimestre