H.I.G. European Capital Partners compra el grupo Monal para unirlo a Tres60