Al Assad deiende la continuidad de la ofensiva militar sobre Ghuta Oriental