Dimite el diputado del Sinn Féin que broméo en un vídeo sobre una matanza del IRA