Montoro sobre Podemos: "Son gentes que se ponen pieles de borrego"

Montoro sobre Podemos: "Son gentes que se ponen pieles de borrego"