Cs llevará la reforma del reglamento del Parlament al Consell de Garanties Estatutàries