Continúa la incertidumbre sobre la presidencia de la Generalitat