El etarra Patxi Gómez López abandona la cárcel de Basauri