La Guardia Civil sitúa a Roures en el Comité Ejecutivo de la hoja de ruta del 'procés'