La Guardia Civil dice que era imposible sospechar del afgano que mató a dos agentes