Iceta espera no tener que volver a pedir 'Llibertat, Amnistia i Estatut d'Autonomia'