Iceta espera que no se tenga que volver a pedir 'Llibertat, Amnistia i Estatut d'Autonomia'