PP de Madrid replica al PSOE que Mintra es "auditada" anualmente