El socio que demandó a Rosell ampliará la querella a Bartomeu