La Generalitat denuncia facturas falsas del Hospital Provincial Castellón