Mas se inclina por separar la figura que dirija CDC de la del candidato a la Generalitat catalana