Detectado un caso de posible meningitis bacteriana en un colegio de Oleiros (A Coruña)