La Generalitat Valenciana asume la gestión del Hospital La Ribera de Alzira