Joandomènec Ros, rector de la Universitat Catalana d'Estiu 2015