Ana Julia Quezada confiesa a la Guardia Civil que mató a Gabriel