La Junta de Andalucía declara la guerra a la obesidad infantil