Procesan a un profesor de Quart (Girona) por abuso sexual a dos alumnos

Procesan a un profesor de Quart (Girona) por abuso sexual a dos alumnos