Tres kilómetros marcha atrás por pleno centro de Vigo