Tres kilómetros marcha atrás por pleno centro de Vigo

Tres kilómetros marcha atrás por pleno centro de Vigo