Se reabre el enorme socavón que engulló una carretera japonesa