La NASA registra la primera gran llamarada solar de 2015