Márquez, pole de una insólita parrilla de Argentina