Meritxell: “Pipi dio mi teléfono a tres futbolistas”