Kim Kardashian, ¿morena o rubia?

Kim KardashianReuters / Twitter